DIFF: Sai phân dữ liệu trong nghiên cứu khoa học kinh tế lượng

Sai phân dữ liệu trong nghiên cứu khoa học kinh tế lượng, đây cũng là một vấn đề cơ bản nhưng cũng còn nhiều bạn chưa nắm rõ, trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày đơn giản và xúc tích nhất để cho các bạn hiểu rõ về sai phân dữ liệu là như thế nào ?

Sai phân dữ liệu

Sai phân dữ liệu là gì ?

Sai phân dữ liệu (data differentiation) là quá trình tính đạo hàm của một chuỗi dữ liệu (data series). Nó được sử dụng trong các lĩnh vực như khoa học dữ liệu, kinh tế học, tài chính và các lĩnh vực khác để phân tích và dự đoán xu hướng của chuỗi dữ liệu.

Cụ thể, sai phân dữ liệu bao gồm việc tính toán sự khác biệt giữa giá trị của một điểm dữ liệu và giá trị của điểm dữ liệu liền kề trước đó trong chuỗi. Quá trình này có thể được lặp lại nhiều lần để tính toán các đạo hàm bậc cao hơn của chuỗi dữ liệu.

Sai phân dữ liệu được sử dụng rộng rãi trong các phương pháp mô hình hóa dữ liệu như hồi quy và chuỗi thời gian để tạo ra các mô hình dự đoán chính xác hơn.

👋Phân tích định lượng 👩‍🎓10 Điểm
👨‍🍼Cung cấp số liệu 🧑‍💻Nhanh
✍️Khảo sát thị trường 🎒Chất lượng
🕵️‍♂️Phân tích nghiệp vụ 👠Uy Tín
🙌Phân tích kinh doanh 🧑‍🎓Điểm 10

Ý nghĩa của việc sai phân dữ liệu

Việc sai phân dữ liệu (data differentiation) có nhiều ý nghĩa trong phân tích và dự đoán chuỗi dữ liệu, bao gồm:

 1. Xác định xu hướng: Sai phân dữ liệu cho phép xác định xu hướng của chuỗi dữ liệu bằng cách tính toán sự thay đổi giá trị giữa các điểm dữ liệu liên tiếp. Nếu giá trị của sai phân dữ liệu là dương, thì chuỗi dữ liệu đang tăng lên; nếu giá trị là âm, thì chuỗi dữ liệu đang giảm.
 2. Xác định độ biến động: Sai phân dữ liệu cũng cho phép xác định độ biến động của chuỗi dữ liệu. Nếu giá trị của sai phân dữ liệu càng lớn, thì chuỗi dữ liệu đang biến động mạnh hơn.
 3. Chuẩn bị cho mô hình hóa: Việc sai phân dữ liệu là bước chuẩn bị quan trọng cho việc mô hình hóa dữ liệu. Các mô hình như hồi quy và chuỗi thời gian đòi hỏi dữ liệu phải có tính chất dừng và không tự tương quan. Sai phân dữ liệu có thể giúp giảm thiểu tương quan tự do giữa các điểm dữ liệu và tạo ra dữ liệu có tính chất dừng.
 4. Dự đoán và dự báo: Sau khi đã sai phân dữ liệu, ta có thể áp dụng các mô hình thống kê để dự đoán và dự báo xu hướng của chuỗi dữ liệu trong tương lai.

Tóm lại, sai phân dữ liệu là một công cụ quan trọng trong phân tích và dự đoán chuỗi dữ liệu, giúp chúng ta hiểu được xu hướng và độ biến động của chuỗi dữ liệu, chuẩn bị cho việc mô hình hóa, và dự đoán xu hướng trong tương lai.

Ứng dụng của sai phân vào phân tích vấn đề kinh tế

DIFF: Sai phân dữ liệu trong nghiên cứu khoa học kinh tế lượng
DIFF: Sai phân dữ liệu trong nghiên cứu khoa học kinh tế lượng

Sai phân dữ liệu là một công cụ hữu ích trong phân tích và dự đoán các vấn đề kinh tế. Sau đây là một số ứng dụng của sai phân vào phân tích vấn đề kinh tế:

 1. Dự báo xu hướng kinh tế: Sai phân dữ liệu có thể được sử dụng để dự báo xu hướng kinh tế trong tương lai. Ví dụ, các nhà kinh tế có thể áp dụng phương pháp sai phân để phân tích và dự đoán xu hướng tăng trưởng GDP, giá cả hoặc tình hình thị trường chứng khoán.
 2. Phân tích về tình hình thị trường: Sai phân dữ liệu có thể được sử dụng để phân tích tình hình thị trường. Ví dụ, các nhà kinh tế có thể sử dụng sai phân để phân tích xu hướng giá cả của các sản phẩm, tình hình cung cầu của một ngành hoặc tình hình lạm phát.
 3. Dự báo nhu cầu và tiêu thụ: Sai phân dữ liệu có thể được sử dụng để dự báo nhu cầu và tiêu thụ của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Ví dụ, các doanh nghiệp có thể sử dụng sai phân để phân tích xu hướng nhu cầu của khách hàng và dự báo doanh số trong tương lai.
 4. Phân tích động lực của tài chính: Sai phân dữ liệu có thể được sử dụng để phân tích động lực của tài chính. Ví dụ, các nhà kinh tế có thể sử dụng sai phân để phân tích xu hướng tăng trưởng của doanh số, lợi nhuận và nợ xấu của một ngân hàng hoặc công ty tài chính.
HOT:  Ứng dụng phân tích dữ liệu nông nghiệp

Tóm lại, sai phân dữ liệu là một công cụ quan trọng trong phân tích và dự đoán các vấn đề kinh tế, giúp chúng ta hiểu được xu hướng và độ biến động của các chỉ số kinh tế, phân tích tình hình thị trường và dự báo nhu cầu và tiêu thụ trong tương lai.

Mối quan hệ giữa tính dừng với sai phân

Tính dừng (stationarity) là một yêu cầu quan trọng trong việc mô hình hóa chuỗi dữ liệu. Một chuỗi dữ liệu được coi là dừng nếu các đặc tính thống kê của nó không thay đổi theo thời gian, bao gồm giá trị trung bình, phương sai và hàm tự tương quan.

Việc sai phân dữ liệu (data differentiation) có thể giúp biến đổi một chuỗi dữ liệu phi dừng thành một chuỗi dữ liệu dừng. Khi một chuỗi dữ liệu không dừng, giá trị trung bình hoặc phương sai của nó có thể thay đổi theo thời gian. Bằng cách sai phân dữ liệu, chúng ta có thể loại bỏ xu hướng tăng hoặc giảm của chuỗi dữ liệu, giúp giữ cho giá trị trung bình của nó không thay đổi theo thời gian.

Việc loại bỏ xu hướng tăng hoặc giảm cũng có thể giúp giảm tương quan tự do giữa các điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc mô hình hóa chuỗi dữ liệu bằng các mô hình thống kê, như ARIMA (autoregressive integrated moving average), vì các mô hình này yêu cầu dữ liệu phải không tự tương quan.

Tóm lại, việc sai phân dữ liệu có thể giúp biến đổi một chuỗi dữ liệu phi dừng thành một chuỗi dữ liệu dừng, loại bỏ xu hướng tăng hoặc giảm và giảm tương quan tự do trong chuỗi dữ liệu. Điều này rất quan trọng để chuẩn bị dữ liệu cho việc mô hình hóa và dự đoán chuỗi dữ liệu.

Ứng dụng của sai phân dữ liệu

Những mô hình thông dụng có sai phân dữ liệu

Việc sử dụng sai phân dữ liệu là một phương pháp quan trọng để chuẩn bị dữ liệu cho các mô hình định lượng. Dưới đây là một số mô hình định lượng thông dụng thường sử dụng sai phân dữ liệu:

 1. Hồi quy tuyến tính: Hồi quy tuyến tính là một mô hình định lượng phổ biến trong kinh tế học và các lĩnh vực khác. Khi sử dụng sai phân dữ liệu, hồi quy tuyến tính có thể được áp dụng để mô hình hóa mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập.
 2. ARIMA: ARIMA (autoregressive integrated moving average) là một mô hình chuỗi thời gian phổ biến được sử dụng để mô hình hóa các chuỗi dữ liệu phi dừng. Sai phân dữ liệu là bước chuẩn bị quan trọng trong việc sử dụng ARIMA để tạo ra chuỗi dữ liệu dừng.
 3. VAR: VAR (vector autoregression) là một mô hình định lượng sử dụng để mô hình hóa tương quan giữa hai hoặc nhiều chuỗi dữ liệu đồng thời. Khi sử dụng sai phân dữ liệu, VAR có thể được sử dụng để mô hình hóa tương quan giữa các chuỗi dữ liệu dừng.
 4. GARCH: GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) là một mô hình thống kê được sử dụng để mô hình hóa tính không đồng nhất của biến thể trong chuỗi dữ liệu. Khi sử dụng sai phân dữ liệu, GARCH có thể được sử dụng để mô hình hóa tính không đồng nhất của sai số trong chuỗi dữ liệu.
HOT:  [ALL] Hồi quy tuyến tính - mà bạn cần biết

Tóm lại, sai phân dữ liệu là một công cụ quan trọng trong chuẩn bị dữ liệu cho các mô hình định lượng, bao gồm hồi quy tuyến tính, ARIMA, VAR và GARCH. Sử dụng sai phân dữ liệu giúp tạo ra các chuỗi dữ liệu dừng và giảm tương quan tự do giữa các điểm dữ liệu trong chuỗi.

Công thức tính sai phân bậc 1

Sai phân bậc 1 (first-order difference) là sự khác biệt giữa giá trị của một điểm dữ liệu và giá trị của điểm dữ liệu liền trước nó. Công thức tính sai phân bậc 1 như sau:

y’ = y(i) – y(i-1)

Trong đó:

 • y’ là giá trị sai phân bậc 1
 • y(i) là giá trị của điểm dữ liệu hiện tại
 • y(i-1) là giá trị của điểm dữ liệu liền trước

Việc tính toán sai phân bậc 1 cho phép ta biết được sự thay đổi của giá trị giữa các điểm dữ liệu liên tiếp trong chuỗi dữ liệu. Nếu giá trị của sai phân bậc 1 là dương, thì chuỗi dữ liệu đang tăng lên; nếu giá trị là âm, thì chuỗi dữ liệu đang giảm.

Lưu ý rằng, khi sử dụng sai phân bậc 1 để chuẩn bị dữ liệu cho mô hình, ta nên kiểm tra xem chuỗi dữ liệu đã dừng chưa. Nếu chuỗi dữ liệu chưa dừng, ta nên tiếp tục thực hiện sai phân cho đến khi dữ liệu dừng.

Sai phân dữ liệu trong nghiên cứu khoa học

Bạn cần nghiên cứu thêm về dữ liệu khoa học, hãy đăng ký học ngay
Bạn cần nghiên cứu thêm về dữ liệu khoa học, hãy đăng ký học ngay

Sai phân dữ liệu là mức độ chênh lệch giữa giá trị của một điểm dữ liệu và giá trị của điểm dữ liệu liền trước nó. Vì vậy, sai phân thường được sử dụng để đo lường mức độ tăng trưởng hoặc giảm giá trị giữa các điểm dữ liệu trong chuỗi thời gian.

Sai phân dữ liệu cung cấp thông tin về xu hướng tăng trưởng hoặc giảm giá trị của chuỗi dữ liệu theo thời gian, giúp nhà phân tích dữ liệu hiểu rõ hơn về sự biến động của dữ liệu trong quá khứ và dự đoán tương lai. Khi sử dụng sai phân dữ liệu để chuẩn bị dữ liệu cho mô hình, ta thường muốn loại bỏ xu hướng tăng hoặc giảm trong dữ liệu, tạo ra dữ liệu dễ dàng phân tích và dự đoán.

HOT:  Hướng dẫn nghiên cứu sinh viết luận án tiến sĩ tốt nhất

Ngoài ra, sai phân dữ liệu cũng có thể được sử dụng để phân tích sự biến động ngắn hạn và dài hạn trong các chỉ số kinh tế, giúp các nhà kinh tế và các nhà đầu tư đưa ra các quyết định hiệu quả về chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro.

Tóm lại, sai phân dữ liệu là một công cụ quan trọng để đo lường mức độ tăng trưởng hoặc giảm giá trị giữa các điểm dữ liệu trong chuỗi thời gian, giúp phân tích và dự đoán các xu hướng và biến động trong dữ liệu kinh tế.

Khoa học kinh tế lượng

Như đã đề cập, sai phân dữ liệu là mức độ chênh lệch giữa giá trị của một điểm dữ liệu và giá trị của điểm dữ liệu liền trước nó. Khi sử dụng sai phân dữ liệu để chuẩn bị dữ liệu cho mô hình, ta thường muốn loại bỏ xu hướng tăng hoặc giảm trong dữ liệu, tạo ra dữ liệu dễ dàng phân tích và dự đoán.

Tuy nhiên, khi sử dụng sai phân dữ liệu cũng cần lưu ý đến một số vấn đề sau:

 1. Kích thước mẫu: Khi sử dụng sai phân dữ liệu, ta cần đảm bảo rằng mẫu dữ liệu đủ lớn để đáp ứng yêu cầu của mô hình. Khi kích thước mẫu quá nhỏ, sai phân dữ liệu có thể không đủ để loại bỏ xu hướng tăng hoặc giảm trong dữ liệu.
 2. Tần suất lấy mẫu: Tần suất lấy mẫu cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả khi sử dụng sai phân dữ liệu. Nếu tần suất lấy mẫu quá thấp, sai phân dữ liệu có thể không đủ để loại bỏ xu hướng tăng hoặc giảm trong dữ liệu.
 3. Độ trễ: Độ trễ là thời gian giữa khi xu hướng thay đổi và khi sai phân có thể phản ánh sự thay đổi đó. Khi độ trễ quá lớn, sai phân dữ liệu có thể không đủ để loại bỏ xu hướng tăng hoặc giảm trong dữ liệu.
 4. Dữ liệu nhiễu: Dữ liệu nhiễu có thể ảnh hưởng đến kết quả khi sử dụng sai phân dữ liệu. Khi dữ liệu nhiễu quá nhiều, sai phân dữ liệu có thể không đủ để loại bỏ xu hướng tăng hoặc giảm trong dữ liệu.

Tóm lại, khi sử dụng sai phân dữ liệu để chuẩn bị dữ liệu cho mô hình, ta cần lưu ý đến các vấn đề như kích thước mẫu, tần suất lấy mẫu, độ trễ và dữ liệu nhiễu để đảm bảo kết quả đạt được là chính xác và tin cậy.

Thực hành trên phần mềm thống kê Grelt

Nếu các bạn chưa có có thể download Grelt, đây là phần mềm miễn phí

Add > First difference

FDI d_FDI d_d_FDI d_d_d_FDI d_d_d_d_FDI
2008:01:00 1.2
2008:02:00 1.3 0.1
2008:03:00 0.9 -0.4 -0.5
2008:04:00 1.05 0.15 0.55 1.05
2009:01:00 1.2 0.15 -1.11E-16 -0.55 -1.6
2009:02:00 0.8 -0.4 -0.55 -0.55 4.44E-16
2009:03:00 0.95 0.15 0.55 1.1 1.65
2009:04:00 1.1 0.15 2.22E-16 -0.55 -1.65
2010:01:00 1.5 0.4 0.25 0.25 0.8
2010:02:00 1.25 -0.25 -0.65 -0.9 -1.15
2010:03:00 1.95 0.7 0.95 1.6 2.5
2010:04:00 2.3 0.35 -0.35 -1.3 -2.9
2011:01:00 1.85 -0.45 -0.8 -0.45 0.85
2011:02:00 1.7 -0.15 0.3 1.1 1.55
2011:03:00 1.2 -0.5 -0.35 -0.65 -1.75
2011:04:00 0.7 -0.5 0 0.35 1
2012:01:00 2.16 1.46 1.96 1.96 1.61
2012:02:00 1.84 -0.32 -1.78 -3.74 -5.7
2012:03:00 3.2 1.36 1.68 3.46 7.2
2012:04:00 2.8 -0.4 -1.76 -3.44 -6.9
2013:01:00 2.5 -0.3 0.1 1.86 5.3
2013:02:00 2.9 0.4 0.7 0.6 -1.26

Ta được kết quả như trên, vì đây là sai niệm bên kinh tế lượng, làm cho các bạn khó hiểu thực chất ra nó chỉ là độ chệch lệch của dữ liệu.

Có thể bạn cũng thích

One thought on “DIFF: Sai phân dữ liệu trong nghiên cứu khoa học kinh tế lượng

 1. Pingback: DIFF: Sai phân dữ liệu trong nghiên cứu khoa học kinh tế lượng - Phân tích kinh doanh chuyên nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *