Cung cấp dịch vụ phân tích tình báo kinh doanh (BI) nhanh 1

Cung cấp dịch vụ phân tích tình báo kinh doanh – phân tích kinh doanh thông minh – business intelligence analyst -BI; Công ty bạn đang tìm kiếm một nghề nghiệp kết hợp niềm đam mê dữ liệu với khả năng tạo ảnh hưởng tích cực và hỗ trợ tổ chức? Một nhà phân tích tình báo kinh doanh thực hiện điều đó bằng cách phân tích các tập hợp dữ liệu phức tạp trong một công ty để xác định các khuyến nghị về tăng trưởng và cải tiến kinh doanh.

Cung cấp dịch vụ

Phân tích tình báo kinh doanh – BI

Biết cách thu thập và giải thích dữ liệu đúng cách có thể có tác động đáng kể đến thành công của doanh nghiệp. Một nhà phân tích tình báo kinh doanh xem xét dữ liệu để tạo ra các báo cáo tài chính và thị trường. Các báo cáo này được sử dụng để làm nổi bật các mô hình và xu hướng trong một thị trường nhất định có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và các mục tiêu trong tương lai.

Để truy cập và phân tích dữ liệu đúng cách, điều quan trọng là phải có sự kết hợp phù hợp giữa kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng kỹ thuật và trình độ học vấn. Bằng Thạc sĩ Khoa học Trực tuyến về Phân tích Kinh doanh có thể dạy bạn cách tạo lợi thế kinh doanh trên các thị trường và ngành bằng cách thu được giá trị từ phân tích dữ liệu. Với sự linh hoạt để học theo lịch trình của riêng bạn, một chương trình trực tuyến có thể giúp bạn phát triển các kỹ năng kỹ thuật và định lượng để có thể cạnh tranh trong lĩnh vực phân tích kinh doanh đang phát triển.

Công việc của nhà phân tích tình báo kinh doanh BI

Dịch vụ phân tích tình báo kinh doanh thuê
Dịch vụ phân tích tình báo kinh doanh thuê

Một ngày điển hình cho một nhà phân tích tình báo kinh doanh bao gồm việc thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu đó và sau đó chia sẻ thông tin với đúng đối tượng. Các thành phần này có thể chia nhỏ thành các nhiệm vụ chi tiết hơn, tất cả đều cho phép bạn tác động tích cực đến hiệu suất tổng thể của công ty. Quy trình trên bất kỳ dự án thu thập dữ liệu nhất định nào có thể diễn ra như sau:

 • Thu thập dữ liệu tình báo kinh doanh từ các nguồn có thể bao gồm báo cáo ngành, thông tin công khai, báo cáo thực địa hoặc các phát hiện đã mua. Điều này có thể có nghĩa là cập nhật kiến ​​thức của bạn về các xu hướng công nghệ có liên quan hoặc các thị trường mới nổi trong ngành của bạn ngoài việc thu thập dữ liệu liên quan đến khách hàng và thị trường.
 • Lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính của công ty bạn, cơ sở dữ liệu này có thể yêu cầu cập nhật thường xuyên. Bạn cũng có thể cần thiết lập các quy trình hoạt động để sử dụng cơ sở dữ liệu và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc bảo trì phần mềm cho bất kỳ chương trình duy nhất nào.
 • Phân tích dữ liệu để xác định bất kỳ xu hướng nào có thể ảnh hưởng đến chiến lược của doanh nghiệp bạn.
 • Sử dụng kết quả phân tích để hỗ trợ các đề xuất hành động nhằm cải thiện hoặc thậm chí phát triển công ty.
 • Chuẩn bị các báo cáo phân tích để tóm tắt các phát hiện và chia sẻ với các bên liên quan thích hợp của công ty thông qua các quy trình giao tiếp đã được thiết lập.
HOT:  [Mách bạn] Học sâu là gì ? (Deep Learning - DL)

Trong suốt quá trình này, bạn sẽ cần phải làm việc với nhiều người, cả bên trong và bên ngoài, để nhận thức được các xu hướng trong doanh nghiệp của riêng bạn và ngành nói chung. Bạn cũng sẽ cần quản lý luồng thông tin để dữ liệu được phân tích, tóm tắt và chuyển đến các bên liên quan thích hợp một cách kịp thời.

Tố chất của BI

Nhân sự phục vụ cho  vị trí này thường là các ứng viên có sự kết hợp phù hợp giữa kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ học vấn. Kinh nghiệm chuyên môn và chuyên môn kỹ thuật có thể khiến bạn trở nên khác biệt với các ứng viên khác, ngoài việc bạn phải có bằng cấp phù hợp. Kiến thức sẵn có liên quan đến phần mềm trong các lĩnh vực như quản lý cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng và truy vấn và lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp cũng có thể chứng minh lợi ích.

Các kỹ năng cần thiết để thành công ở vị trí này bao gồm suy nghĩ chín chắn, diễn giải dữ liệu và tích cực lắng nghe để hiểu rõ vấn đề. Các nhà phân tích tình báo kinh doanh phải có khả năng hiểu đầy đủ dữ liệu để tổ chức, phân tích và trình bày nó một cách có ý nghĩa cho người khác. Các kỹ năng quan trọng nhất mà người quản lý tuyển dụng tìm kiếm ở các ứng viên có thể bao gồm:

 • Phân tích: Các chuyên gia phải tìm dữ liệu có liên quan và giải thích dữ liệu đó để đưa ra các đề xuất hợp lý về chiến lược kinh doanh.
 • Truyền thông: Phân tích có thể là một lĩnh vực rất kỹ thuật nhưng các chuyên gia phải có khả năng truyền đạt những phát hiện của họ một cách rõ ràng cho các bên liên quan trong tất cả các phòng ban.
HOT:  Dịch vụ chạy thuê MÁY HỌC Machine Learning theo nhu cầu doanh nghiệp

Yêu cầu cụ thể nhân sự

Nhiệm vụ và trách nhiệm của Business Intelligence Analyst

Nhà phân tích tình báo kinh doanh có phạm vi nhiệm vụ và trách nhiệm đa dạng tùy thuộc vào bản chất của tổ chức. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của Business Intelligence Analyst là chuyển đổi dữ liệu thành thông tin chi tiết có thể giúp nâng cao giá trị của doanh nghiệp. Các nhiệm vụ và trách nhiệm khác của Chuyên viên phân tích tình báo kinh doanh trong một công ty bao gồm:

 • Phát triển và quản lý các giải pháp kinh doanh thông minh cho tổ chức
 • Cung cấp báo cáo thông qua các ứng dụng văn phòng để cải thiện quy trình kinh doanh
 • Cộng tác với các thành viên trong nhóm nhằm mục đích thu thập dữ liệu và thực hiện sứ mệnh của công ty
 • Phân tích các yêu cầu và quy trình nghiệp vụ và đề xuất chúng với ban quản lý và giám đốc điều hành để thực hiện
 • Tạo và duy trì tài liệu bao gồm thiết kế, yêu cầu và hướng dẫn sử dụng cho tổ chức
 • Xác định các nhu cầu phát triển nhằm mục đích tinh giản và cải tiến hoạt động của tổ chức để đạt hiệu quả và lợi nhuận

Kỹ năng và trình độ của Nhà phân tích tình báo kinh doanh

Nhà phân tích tình báo kinh doanh chịu trách nhiệm về sự thành công của doanh nghiệp vì tổ chức sử dụng dữ liệu mà họ thu thập được để phát hiện ra các lĩnh vực mất doanh thu và xác định các lĩnh vực cần cải thiện để tăng lợi nhuận của công ty. Để thực hiện những trách nhiệm này, ứng viên cần có các kỹ năng và trình độ chuyên môn sau:

 • Kỹ năng giao tiếp, giao tiếp, lắng nghe và thuyết trình xuất sắc
 • Khả năng làm việc theo nhóm và độc lập
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc
 • Kiến thức công nghệ và máy tính
 • Kiến thức đúng đắn về các chính sách và quy định kinh doanh
 • Hiểu biết về các thủ tục lập ngân sách, phương pháp, tiêu chí đánh giá và lập kế hoạch nguồn lực
 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo mạnh mẽ

Q/A thường gặp

Phân tích dữ liệu
Phân tích dữ liệu

Sự khác biệt giữa BI và Nhà phân tích kinh doanh là gì?

Các nhà phân tích kinh doanh thông minh và nhà phân tích kinh doanh đều làm việc để cải thiện hoạt động của công ty bằng cách phân tích dữ liệu, nhưng họ khác nhau về mức độ thâm niên và phạm vi trách nhiệm công việc. Ví dụ: Nhà phân tích kinh doanh tập trung đặc biệt vào các thủ tục nội bộ của công ty và xem xét các điểm dữ liệu để xác định các lĩnh vực cần cải thiện giao tiếp, nâng cao năng suất hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Ngược lại, Nhà phân tích tình báo kinh doanh xem xét dữ liệu công ty và dữ liệu từ các đối thủ cạnh tranh trong ngành hoặc nghiên cứu thị trường để đưa ra các giả định so sánh về hoạt động hiện tại của công ty họ so với những người khác trong ngành của họ. Do đó, Nhà phân tích tình báo kinh doanh giữ một vị trí cao cấp hơn và có thể giao nhiệm vụ cho Nhà phân tích kinh doanh.

HOT:  [Thuê] Phân tích tài chính doanh nghiệp giá rẻ 102

Nhiệm vụ hàng ngày của một BI là gì?

Vào một ngày điển hình, Nhà phân tích tình báo kinh doanh sẽ xem xét lịch trình của họ trong ngày. Họ phân tích các điểm dữ liệu từ đánh giá của khách hàng, hiệu suất của nhân viên, số lượng bán hàng và các số liệu khác.

Các nhà phân tích tình báo kinh doanh tham gia vào các cuộc họp với bộ phận CNTT và phát triển kinh doanh. Họ cũng sử dụng các chương trình phần mềm để chuyển đổi các điểm dữ liệu thành các biểu đồ hoặc đồ thị có thể đọc được. Trong thời gian ngừng hoạt động tại văn phòng của họ, Nhà phân tích tình báo kinh doanh viết báo cáo tóm tắt các điểm dữ liệu chính và đưa ra đề xuất về cách cải thiện hoạt động.

Những phẩm chất nào tạo nên một Nhà phân tích Trí tuệ Kinh doanh giỏi?

Một Nhà phân tích Trí tuệ Kinh doanh giỏi có tư duy phân tích, cho phép họ lấy các điểm dữ liệu khác nhau và đưa ra kết luận có ý nghĩa về những gì họ đại diện. Ví dụ: hạn ngạch bán hàng dưới mức trung bình và điểm số hài lòng của nhân viên thấp ngụ ý rằng nhân viên bán hàng cần được đào tạo tốt hơn để đáp ứng kỳ vọng yêu cầu của họ.

Các nhà phân tích kinh doanh thông minh cũng coi trọng giáo dục liên tục và đăng ký các khóa học chứng nhận cho các chủ đề như khai thác dữ liệu và phân tích dữ liệu. Đây là một phẩm chất cần thiết vì nó đảm bảo sự hiểu biết của họ về các chương trình phần mềm mới và cập nhật.

Nhà phân tích tình báo kinh doanh báo cáo cho ai?

Nhà phân tích tình báo kinh doanh thường báo cáo với Giám đốc điều hành (CEO) của một công ty để cung cấp cho họ hướng dẫn và hiểu biết sâu sắc về hoạt động của công ty và xu hướng của ngành. Trong các tập đoàn lớn hơn, Chuyên viên Phân tích Trí tuệ Kinh doanh có thể báo cáo với Giám đốc Phát triển Kinh doanh hoặc Giám đốc Phát triển Kinh doanh để giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong công ty.

Dịch vụ phân tích tình báo kinh doanh BI

Bạn cần một nhân sự chuyên nghiệp với mức lương cạnh tranh, hay đơn giản hơn là tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn, bạn đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để chúng tôi tư vấn cho các bạn các dịch vụ phù hợp nhất.

Có thể bạn cũng thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *