[Thuê] Phân tích tài chính doanh nghiệp giá rẻ 102

Phân tích tài chính doanh nghiệp giá rẻ, nếu bạn cần phân tích báo cáo tài chính,  nhưng vấn đề nhân sự chuyên môn chưa có, hay trình độ chuyên môn của doanh nghiệp bạn chưa đáp ứng đủ,  hay đơn giản là bạn muốn tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp của mình … Các bạn đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay vói chúng tôi để có được dịch vụ phân tích tài chính độc đáo và chính xác nhất.

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Phân tích tài chính là gì?

Phân tích tài chính là quá trình đánh giá các doanh nghiệp, dự án, ngân sách và các giao dịch khác liên quan đến tài chính để xác định hiệu suất và tính phù hợp của chúng. Thông thường, phân tích tài chính được sử dụng để phân tích xem một thực thể có ổn định, đủ dung môi , thanh khoản hoặc đủ lợi nhuận để đảm bảo đầu tư tiền tệ hay không.

Nội dung cần báo cáo

  • Nếu được tiến hành trong nội bộ, phân tích tài chính có thể giúp các nhà quản lý quỹ đưa ra các quyết định kinh doanh trong tương lai hoặc xem xét các xu hướng lịch sử cho những thành công trong quá khứ.
  • Nếu được tiến hành bên ngoài, phân tích tài chính có thể giúp các nhà đầu tư lựa chọn các cơ hội đầu tư tốt nhất có thể.
  • Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai loại phân tích tài chính chính.
  • Phân tích cơ bản sử dụng các tỷ lệ và dữ liệu báo cáo tài chính để xác định giá trị nội tại của một chứng khoán.
  • Phân tích kỹ thuật giả định giá trị của một chứng khoán đã được xác định bởi giá của nó và thay vào đó nó tập trung vào xu hướng giá trị theo thời gian.

Hiểu về phân tích tài chính

Phân tích tài chính được sử dụng để đánh giá các xu hướng kinh tế, thiết lập chính sách tài chính, xây dựng kế hoạch dài hạn cho hoạt động kinh doanh và xác định các dự án hoặc công ty để đầu tư. Điều này được thực hiện thông qua việc tổng hợp các con số và dữ liệu tài chính. Một nhà phân tích tài chính sẽ kiểm tra kỹ lưỡng các báo cáo tài chính của công ty — báo cáo thu nhập , bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ . Phân tích tài chính có thể được thực hiện trong cả cơ sở tài chính doanh nghiệp và tài chính đầu tư.

HOT:  [Mách bạn] Học sâu là gì ? (Deep Learning - DL)

Một trong những cách phổ biến nhất để phân tích dữ liệu tài chính là tính toán các tỷ lệ từ dữ liệu trong báo cáo tài chính để so sánh với dữ liệu của các công ty khác hoặc với kết quả hoạt động trong quá khứ của chính công ty.

Ví dụ, lợi tức trên tài sản (ROA) là một tỷ số phổ biến được sử dụng để xác định mức độ hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng tài sản của mình và như một thước đo khả năng sinh lời. Tỷ lệ này có thể được tính toán cho một số công ty trong cùng ngành và so sánh với nhau như một phần của một phân tích lớn hơn.

Các loại phân tích tài chính chuyên môn

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Trong tài chính doanh nghiệp, việc phân tích được tiến hành trong nội bộ bộ phận kế toán và được chia sẻ với ban giám đốc nhằm cải thiện việc ra quyết định kinh doanh. Loại phân tích nội bộ này có thể bao gồm các tỷ lệ như giá trị hiện tại ròng (NPV) và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) để tìm ra các dự án đáng thực hiện.

Nhiều công ty mở rộng tín dụng cho khách hàng của họ. Do đó, việc nhận tiền mặt từ việc bán hàng có thể bị trì hoãn trong một khoảng thời gian. Đối với các công ty có số dư phải thu lớn, việc theo dõi dư nợ bán hàng theo ngày (DSO) rất hữu ích, giúp công ty xác định khoảng thời gian cần thiết để chuyển khoản bán tín dụng thành tiền mặt. Kỳ thu tiền bình quân là một khía cạnh quan trọng của chu kỳ chuyển đổi tiền mặt tổng thể của một công ty .

Một lĩnh vực chính của phân tích tài chính doanh nghiệp liên quan đến việc ngoại suy kết quả hoạt động trong quá khứ của công ty, chẳng hạn như thu nhập ròng hoặc tỷ suất lợi nhuận , thành một ước tính về hiệu quả hoạt động trong tương lai của công ty. Loại phân tích xu hướng lịch sử này có lợi để xác định các xu hướng theo mùa.

Ví dụ, các nhà bán lẻ có thể thấy doanh số bán hàng tăng mạnh trong vài tháng trước Giáng sinh. Điều này cho phép doanh nghiệp dự báo ngân sách và đưa ra quyết định, chẳng hạn như mức tồn kho tối thiểu cần thiết, dựa trên các xu hướng trong quá khứ.

Phân tích tài chính đầu tư

Trong lĩnh vực tài chính đầu tư, một nhà phân tích bên ngoài công ty tiến hành phân tích cho các mục đích đầu tư. Các nhà phân tích có thể tiến hành phương pháp đầu tư từ trên xuống hoặc từ dưới lên . Cách tiếp cận từ trên xuống trước tiên tìm kiếm các cơ hội kinh tế vĩ mô , chẳng hạn như các lĩnh vực hoạt động hiệu quả cao, sau đó đi sâu vào tìm kiếm các công ty tốt nhất trong lĩnh vực đó. Từ điểm này, họ phân tích sâu hơn cổ phiếu của các công ty cụ thể để chọn những cổ phiếu có khả năng thành công làm đầu tư bằng cách xem xét lần cuối  các nguyên tắc cơ bản của một công ty cụ thể .

HOT:  Dịch vụ phân tích dữ liệu doanh nghiệp chuyên nghiệp 1

Mặt khác, phương pháp tiếp cận từ dưới lên xem xét một công ty cụ thể và tiến hành phân tích tỷ lệ tương tự như các phương pháp được sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp, xem xét hiệu suất trong quá khứ và hiệu suất dự kiến ​​trong tương lai như các chỉ số đầu tư. Đầu tư từ dưới lên buộc các nhà đầu tư phải xem xét  các yếu tố kinh tế vi mô  trước hết. Những yếu tố này bao gồm sức khỏe tài chính tổng thể của công ty, phân tích báo cáo tài chính, các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, cung và cầu, và các chỉ số riêng lẻ khác về hoạt động của công ty theo thời gian.

Phương pháp phân tích

Có hai loại phân tích tài chính: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật .

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản sử dụng các tỷ lệ thu thập từ dữ liệu trong báo cáo tài chính, chẳng hạn như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của một công ty, để xác định giá trị của doanh nghiệp. Sử dụng phân tích tỷ lệ ngoài việc xem xét kỹ lưỡng các tình hình kinh tế và tài chính xung quanh công ty, nhà phân tích có thể đi đến giá trị nội tại của chứng khoán. Mục tiêu cuối cùng là đi đến một con số mà nhà đầu tư có thể so sánh với giá hiện tại của chứng khoán để xem liệu chứng khoán được định giá thấp hay được định giá quá cao.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật sử dụng các xu hướng thống kê được thu thập từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như đường trung bình động (MA). Về cơ bản, phân tích kỹ thuật giả định rằng giá của chứng khoán đã phản ánh tất cả thông tin công khai và thay vào đó tập trung vào  phân tích thống kê về biến động giá . Phân tích kỹ thuật cố gắng hiểu tâm lý thị trường đằng sau xu hướng giá bằng cách tìm kiếm các mẫu và xu hướng thay vì phân tích các thuộc tính cơ bản của chứng khoán.

Vài câu hỏi liên quan

Tại sao Phân tích Tài chính lại Hữu ích?

Mục tiêu của phân tích tài chính là phân tích xem một thực thể có ổn định, đủ dung môi, thanh khoản hoặc đủ lợi nhuận để đảm bảo đầu tư tiền tệ hay không. Nó được sử dụng để đánh giá các xu hướng kinh tế, thiết lập chính sách tài chính, xây dựng kế hoạch dài hạn cho hoạt động kinh doanh và xác định các dự án hoặc công ty để đầu tư.

HOT:  Nhà phân tích dữ liệu làm gì 0 (DA)?

Phân tích tài chính được thực hiện như thế nào?

Phân tích tài chính có thể được thực hiện trong cả cơ sở tài chính doanh nghiệp và tài chính đầu tư. Một nhà phân tích tài chính sẽ kiểm tra kỹ lưỡng các báo cáo tài chính của công ty — báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Một trong những cách phổ biến nhất để phân tích dữ liệu tài chính là tính toán các tỷ lệ từ dữ liệu trong báo cáo tài chính để so sánh với dữ liệu của các công ty khác hoặc với kết quả hoạt động trong quá khứ của chính công ty. Một lĩnh vực chính của phân tích tài chính doanh nghiệp liên quan đến việc ngoại suy kết quả hoạt động trong quá khứ của công ty, chẳng hạn như thu nhập ròng hoặc tỷ suất lợi nhuận, thành một ước tính về hiệu quả hoạt động trong tương lai của công ty.

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản sử dụng các tỷ lệ thu thập từ dữ liệu trong báo cáo tài chính, chẳng hạn như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của một công ty, để xác định giá trị của doanh nghiệp. Sử dụng phân tích tỷ lệ ngoài việc xem xét kỹ lưỡng các tình hình kinh tế và tài chính xung quanh công ty, nhà phân tích có thể đi đến giá trị nội tại của chứng khoán. Mục tiêu cuối cùng là đi đến một con số mà nhà đầu tư có thể so sánh với giá hiện tại của chứng khoán để xem liệu chứng khoán được định giá thấp hay được định giá quá cao.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật sử dụng các xu hướng thống kê được thu thập từ hoạt động thị trường, chẳng hạn như đường trung bình động (MA). Về cơ bản, phân tích kỹ thuật giả định rằng giá của chứng khoán đã phản ánh tất cả thông tin công khai và thay vào đó tập trung vào phân tích thống kê về biến động giá. Phân tích kỹ thuật cố gắng hiểu tâm lý thị trường đằng sau xu hướng giá bằng cách tìm kiếm các mẫu và xu hướng thay vì phân tích các thuộc tính cơ bản của chứng khoán.

Có thể bạn cũng thích

One thought on “[Thuê] Phân tích tài chính doanh nghiệp giá rẻ 102

  1. Pingback: [Mua lẻ giá sỉ] Gạch bóng kính Xuân Lộc Long Thành Thành Biên Hoà Đồng Nai - Shop Cửa Kính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *