[SHARE] VHLSS Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2008 – 2014

[SHARE] VHLSS Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2008 – 2014; Chia sẽ bộ dữ liệu này để cho quý doanh nghiệp, các bạn nghiên cứu sinh, những người làm khoa học … có thể cần dùng đến nó.

Điều tra mức sống hộ gia đình năm

VHLSS là gì ?

Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2010 là đợt điều tra VHLSS lần thứ bảy do Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO) thực hiện, các cuộc điều tra trước đó được thực hiện vào các năm 1992-1993 (VLSS), 1997-1998 (VLSS), 2002 (VHLSS), 2004 ( VHLSS), 2006 (VHLSS) và 2010 (VHLSS).

Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) được TCTK thực hiện thường xuyên hai năm một lần kể từ năm 2002 nhằm theo dõi và giám sát một cách có hệ thống mức sống của các nhóm dân cư khác nhau ở Việt Nam; giám sát và đánh giá việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo; và góp phần đánh giá việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Điều tra mức sống hộ dân là làm gì ?

Để đánh giá mức sống phục vụ cho việc hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Tổng cục Thống kê (GSO) thực hiện Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS). Đặc biệt, từ năm 2002 đến năm 2010, cuộc điều tra này đã được TCTK thực hiện thường xuyên hai năm một lần nhằm theo dõi, giám sát một cách có hệ thống mức sống của các nhóm dân cư ở Việt Nam; giám sát và đánh giá việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo; và góp phần đánh giá việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. VHLSS 2010 được thực hiện theo Quyết định số 320 / QĐ-TCTK ngày 26/5/2010 của Tổng cục trưởng TCTK.

HOT:  [Thêm] Trí tuệ nhân tạo là gì ? Artificial Intelligence (AI)

Diễn giải

VHLSS 2010 được thực hiện trên phạm vi toàn quốc với quy mô mẫu là 69.360 hộ gia đình ở 3.133 xã / phường đại diện cho cấp quốc gia, vùng, thành thị, nông thôn và tỉnh. Điều tra thu thập thông tin trong bốn kỳ, mỗi kỳ trong một quý từ quý II đến quý IV năm 2010 và một kỳ vào quý I năm 2011 thông qua phỏng vấn trực tiếp do người phỏng vấn chủ hộ và cán bộ chủ chốt của xã thực hiện. xã có địa bàn điều tra mẫu.
Điều tra thu thập thông tin làm căn cứ đánh giá mức sống, mức nghèo và khoảng cách giàu nghèo phục vụ cho việc hoạch định chính sách, quy hoạch và các chương trình mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao mức sống của người dân. trên toàn quốc, ở mọi vùng miền và địa phương.

Loại dữ liệu

Dữ liệu khảo sát mẫu [ssd]

Đơn vị phân tích

– Hộ gia đình
– Cá nhân
– Mặt hàng / sản phẩm tiêu dùng

Ghi chú nghiên cứu

Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2010 bao gồm các chủ đề sau:

– Đặc điểm nhân khẩu học
– Giáo dục
– Lao động, việc làm
– Y tế và chăm sóc sức khỏe
– Thu nhập
– Chi tiêu tiêu dùng
– Hàng hóa lâu bền
– Nhà ở, điện, nước, công trình vệ sinh và sử dụng Internet
– Tham gia vào chương trình xóa đói giảm nghèo
– Hoạt động sản xuất kinh doanh
– Đặc điểm chung của xã

HOT:  Phân tích nghiệp vụ kinh doanh là gì? 4 ứng dụng thực tế

Có thể bạn cũng thích