LAG: Độ trễ dữ liệu thống kê trong kinh tế lượng

Tìm hiểu về độ trễ dữ liệu thống kê trong kinh tế lượng, bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về độ trễ, ý nghĩa và ứng dụng vào thực tế để sử dụng linh hoạt và hiểu căn nguyên của nó. Tôi làm ví dụ này cho các bạn hiểu trên phần mềm Grelt ( Đây là phần mềm miễn phí).

Độ trễ của dữ liệu thống kê

Độ trễ (lag) là gì ?

Độ trễ (lag) là khoảng thời gian cần thiết để tác động của một biến số được phản ánh trong các chỉ số kinh tế. Độ trễ thường được đo bằng thời gian giữa khi biến số được tác động và khi các chỉ số kinh tế phản ánh tác động đó.

Ví dụ, khi xem xét tác động của chính sách tiền tệ mới trên chỉ số lạm phát, độ trễ sẽ phản ánh thời gian giữa khi chính sách được triển khai và khi lạm phát bắt đầu phản ánh các tác động của chính sách đó. Thời gian giữa hai sự kiện này có thể được đo bằng độ trễ.

Độ trễ là quan trọng trong phân tích kinh tế vì nó cho phép các nhà quản lý và chính sách kinh tế đánh giá tác động của các biến số kinh tế trên các chỉ số kinh tế chính. Nếu không tính đến độ trễ, các dự đoán và quyết định có thể không chính xác và dẫn đến các sai lầm trong định hướng chính sách kinh tế.

Việc tính đến độ trễ là một yếu tố quan trọng trong các mô hình dự báo kinh tế và định lượng. Nó giúp cải thiện độ chính xác của dự báo và đưa ra các quyết định dựa trên các chỉ số kinh tế chính xác hơn.

Vấn đề độ trễ trong kinh tế

Vấn đề độ trễ trong kinh tế là một hiện tượng phổ biến, xảy ra khi tác động của một biến thể (như chính sách, sự kiện, hay thay đổi kinh tế) không được phản ánh ngay lập tức trong các chỉ số kinh tế. Thay vì đó, có một khoảng thời gian trễ trước khi sự tác động này được thể hiện trong các chỉ số kinh tế.

👋Phân tích định lượng 👩‍🎓10 Điểm
👨‍🍼Cung cấp số liệu 🧑‍💻Nhanh
✍️Khảo sát thị trường 🎒Chất lượng
🕵️‍♂️Phân tích nghiệp vụ 👠Uy Tín
🙌Phân tích kinh doanh 🧑‍🎓Điểm 10

Ví dụ, khi một chính sách tài khóa mới được thông qua, có thể mất vài tháng hoặc vài năm trước khi tác động của chính sách này được thể hiện trong các chỉ số kinh tế, như GDP hoặc lợi nhuận doanh nghiệp. Tương tự, khi một ngành công nghiệp trải qua sự thay đổi, thời gian để thích nghi và hiệu quả của thay đổi này cũng có thể kéo dài đến vài năm.

Độ trễ trong kinh tế có thể gây ra nhiều khó khăn cho các nhà lãnh đạo chính sách và doanh nghiệp khi họ cố gắng đưa ra các quyết định dựa trên các chỉ số kinh tế hiện tại. Nếu họ không nhận ra được sự độ trễ này, các quyết định của họ có thể dẫn đến các kết quả không mong muốn hoặc không hiệu quả.

Những đặc điểm của độ trễ (lag)

Độ trễ trong kinh tế có một số đặc điểm chính, bao gồm:

 1. Thời gian trễ: Đây là khoảng thời gian mà tác động của một biến thể không được phản ánh ngay lập tức trong các chỉ số kinh tế. Thời gian trễ có thể từ vài tháng đến vài năm, tùy thuộc vào loại biến thể và các yếu tố khác trong nền kinh tế.
 2. Không đồng đều: Độ trễ không đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế khác nhau. Một biến thể có thể tác động ngay lập tức trong một lĩnh vực nhưng có thể mất nhiều thời gian để tác động trong một lĩnh vực khác.
 3. Không chắc chắn: Các ước tính về thời gian trễ có thể không chắc chắn. Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của các chỉ số kinh tế, bao gồm độ lớn của tác động, tính chất của các yếu tố khác trong nền kinh tế và các yếu tố bên ngoài khác.
 4. Khó dự đoán: Việc dự đoán độ trễ có thể rất khó, đặc biệt là khi có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của các chỉ số kinh tế. Do đó, việc đưa ra các quyết định dựa trên các chỉ số kinh tế hiện tại có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi cần phải đưa ra các dự đoán về tương lai.
 5. Tác động kép: Có thể xảy ra hiện tượng tác động kép trong độ trễ, nghĩa là các biến thể có thể tác động lẫn nhau và tác động của chúng có thể cộng dồn hoặc triệt tiêu lẫn nhau trong quá trình thời gian trễ. Điều này có thể làm cho tác động của một biến thể trở nên khó đo lường và khó dự đoán hơn.
 1. Phụ thuộc vào các yếu tố khác: Độ trễ có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong nền kinh tế, bao gồm tình trạng của nền kinh tế, chính sách kinh tế, địa phương, quốc gia hay thế giới.
 2. Không thể hoàn toàn loại bỏ: Mặc dù các chính sách và quyết định có thể làm giảm độ trễ trong kinh tế, tuy nhiên, độ trễ là một hiện tượng tồn tại cơ bản trong hầu hết các nền kinh tế. Việc loại bỏ độ trễ hoàn toàn là không thể.
 3. Có thể tác động đến các chỉ số kinh tế khác: Độ trễ không chỉ tác động đến các chỉ số kinh tế chính như GDP, mức lương hay sản xuất, mà còn có thể tác động đến các chỉ số kinh tế khác như việc làm, đầu tư, giá cả, hay tài chính.
 4. Có thể dẫn đến kết quả không mong muốn: Độ trễ có thể làm cho các quyết định dựa trên các chỉ số kinh tế hiện tại trở nên khó khăn và có thể dẫn đến kết quả không mong muốn. Ví dụ, một chính sách tài khóa mới có thể dẫn đến suy thoái kinh tế ngay lập tức, nhưng kết quả tốt đẹp có thể chỉ được thể hiện sau một thời gian trễ.
 5. Có thể tạo ra cơ hội: Tuy nhiên, độ trễ cũng có thể tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư để chuẩn bị và thích nghi với các thay đổi trong nền kinh tế. Chính sách và quyết định có thể được đưa ra dựa trên những dự báo về tương lai, để giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh.
HOT:  7 kỹ năng cần thiết: nhà phân tích nghiệp vụ chuyên nghiệp

Độ trễ dữ liệu kinh tế lượng

LAG: Độ trễ dữ liệu thống kê trong kinh tế lượng
LAG: Độ trễ dữ liệu thống kê trong kinh tế lượng

Sự cần thiết tính độ trễ dữ liệu (lag)

Tính độ trễ (lag) là một khái niệm quan trọng trong thống kê, đặc biệt là trong việc phân tích và dự báo các chỉ số kinh tế và các biến số trong kinh tế.

Có nhiều lý do tại sao tính độ trễ là cần thiết trong thống kê, bao gồm:

 1. Phản ánh thực tế: Tính độ trễ giúp phản ánh thực tế về thời gian cần thiết để tác động của một biến số được phản ánh trong các chỉ số kinh tế. Việc bỏ qua độ trễ có thể dẫn đến các dự đoán sai lệch và quyết định không chính xác.
 2. Đưa ra dự báo chính xác: Tính độ trễ cũng cần thiết để đưa ra các dự báo chính xác về tương lai. Nếu không tính đến độ trễ, các dự báo có thể không chính xác và không đáng tin cậy.
 3. Đưa ra quyết định chính xác: Việc tính độ trễ cũng cần thiết để đưa ra các quyết định chính xác dựa trên các chỉ số kinh tế hiện tại và dự báo tương lai. Nếu không tính đến độ trễ, các quyết định có thể không hiệu quả và gây thiệt hại cho nền kinh tế.
 4. Định hướng chính sách kinh tế: Tính độ trễ cũng giúp định hướng chính sách kinh tế. Việc tính đến độ trễ có thể giúp nhà lãnh đạo chính sách đưa ra quyết định thông minh và hiệu quả hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện tình hình kinh tế.
HOT:  [T-TEST] Kiểm định trung bình 2 nhóm khác biệt SPSS

Vì vậy, tính độ trễ là cần thiết trong thống kê để đưa ra các dự báo và quyết định chính xác dựa trên các chỉ số kinh tế và các biến số khác trong kinh tế.

Tính độ trễ trong dự báo kinh tế

Các mô hình dự báo kinh tế thường sử dụng đến độ trễ trong việc dự báo các chỉ số kinh tế. Các mô hình dự báo thường tính đến thời gian trễ trong việc phản ánh tác động của các biến số kinh tế đến các chỉ số kinh tế chính.

Các mô hình dự báo kinh tế thường sử dụng các phương pháp thống kê và mô hình học máy để dự báo các chỉ số kinh tế trong tương lai. Các phương pháp này sử dụng dữ liệu lịch sử và các biến số khác nhau để xác định mối quan hệ giữa các biến số kinh tế và các chỉ số kinh tế chính.

Trong việc sử dụng mô hình dự báo, độ trễ có thể được tính toán bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê để xác định thời gian trễ giữa các biến số kinh tế và các chỉ số kinh tế chính. Các mô hình dự báo cũng có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định độ trễ, chẳng hạn như phân tích chuỗi thời gian và mô hình ARIMA.

Việc tính đến độ trễ trong mô hình dự báo có thể giúp cải thiện độ chính xác của dự báo và đưa ra các quyết định dựa trên các chỉ số kinh tế và dự báo tương lai chính xác hơn. Nó cũng giúp các nhà quản lý và chính sách kinh tế đưa ra các quyết định thông minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện tình hình kinh tế.

Vài mô hình định lượng cơ bản có sử dụng độ trễ

Tìm lag là việc quan trọng trong dữ liệu thống kê kinh tế lượng
Tìm lag là việc quan trọng trong dữ liệu thống kê kinh tế lượng

Dưới đây là một số mô hình định lượng thông dụng có sử dụng đến độ trễ trong việc dự báo các chỉ số kinh tế:

 1. Mô hình hồi quy đa biến: Mô hình hồi quy đa biến là một phương pháp định lượng thông dụng để dự báo các chỉ số kinh tế. Nó sử dụng các biến số kinh tế khác nhau để dự báo các chỉ số kinh tế chính, bao gồm cả độ trễ.
 2. Mô hình chuỗi thời gian ARIMA: Mô hình chuỗi thời gian ARIMA là một phương pháp dự báo chuỗi thời gian thông dụng. Nó sử dụng các giá trị lịch sử của các chỉ số kinh tế để dự báo các chỉ số kinh tế trong tương lai, và có thể tính đến độ trễ để cải thiện độ chính xác của dự báo.
 3. Mô hình Vector Autoregression (VAR): Mô hình VAR là một mô hình đa biến thông dụng trong dự báo kinh tế. Nó sử dụng các biến số kinh tế khác nhau để dự báo các chỉ số kinh tế chính, và có thể tính đến độ trễ trong các biến số kinh tế để cải thiện độ chính xác của dự báo.
 4. Mô hình GARCH: Mô hình GARCH là một mô hình định lượng được sử dụng để dự báo biến động giá trong thị trường tài chính. Nó sử dụng các biến số lịch sử để dự báo biến động giá trong tương lai, và có thể tính đến độ trễ để cải thiện độ chính xác của dự báo.
 5. Mô hình phi tuyến: Mô hình phi tuyến là một mô hình định lượng sử dụng để dự báo các chỉ số kinh tế không tuân theo phân phối chuẩn. Nó sử dụng các biến số kinh tế khác nhau để dự báo các chỉ số kinh tế chính, và có thể tính đến độ trễ để cải thiện độ chính xác của dự báo.
HOT:  Cách viết luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế cao học

Đây là một số mô hình định lượng thông dụng có sử dụng đến độ trễ trong việc dự báo các chỉ số kinh tế. Tùy thuộc vào loại chỉ số kinh tế cần dự báo và đặc điểm của nó, các mô hình dự báo có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để tính đến độ trễ. Tuy nhiên, các mô hình dự báo thường tính đến độ trễ để cải thiện độ chính xác của dự báo và đưa ra các quyết định dựa trên các chỉ số kinh tế chính xác hơn.

Ngoài ra, các mô hình định lượng khác như mô hình phân tích tín hiệu, mô hình đường trung bình trượt, mô hình tuyến tính và mô hình nguồn cung cầu cũng có thể sử dụng đến độ trễ trong việc dự báo các chỉ số kinh tế.

Tuy nhiên, việc tính đến độ trễ không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích cho các mô hình dự báo. Đôi khi, việc tính đến độ trễ có thể dẫn đến các dự báo không chính xác và quyết định sai lầm. Do đó, việc lựa chọn mô hình và tính đến độ trễ phải được thực hiện một cách cẩn thận, dựa trên đặc tính của chỉ số kinh tế và các biến số khác trong kinh tế.

Trong tổng hợp, việc sử dụng độ trễ trong các mô hình dự báo là rất quan trọng để cải thiện độ chính xác của dự báo và đưa ra các quyết định dựa trên các chỉ số kinh tế chính xác hơn. Các mô hình định lượng sử dụng độ trễ có thể khác nhau tùy thuộc vào loại chỉ số kinh tế cần dự báo và đặc tính của nó. Việc lựa chọn mô hình và tính đến độ trễ phải được thực hiện một cách cẩn thận, dựa trên đặc tính của chỉ số kinh tế và các biến số khác trong kinh tế.

Thực hành trên Grelt

Add > Lags of selected variables

Ta lấy ví dụ là chọn độ trễ 1-4 kỳ, và được kết quả như sau:

FDI FDI_1 FDI_2 FDI_3 FDI_4
2008:01:00 1.2
2008:02:00 1.3 1.2
2008:03:00 0.9 1.3 1.2
2008:04:00 1.05 0.9 1.3 1.2
2009:01:00 1.2 1.05 0.9 1.3 1.2
2009:02:00 0.8 1.2 1.05 0.9 1.3
2009:03:00 0.95 0.8 1.2 1.05 0.9
2009:04:00 1.1 0.95 0.8 1.2 1.05
2010:01:00 1.5 1.1 0.95 0.8 1.2
2010:02:00 1.25 1.5 1.1 0.95 0.8
2010:03:00 1.95 1.25 1.5 1.1 0.95
2010:04:00 2.3 1.95 1.25 1.5 1.1
2011:01:00 1.85 2.3 1.95 1.25 1.5
2011:02:00 1.7 1.85 2.3 1.95 1.25
2011:03:00 1.2 1.7 1.85 2.3 1.95
2011:04:00 0.7 1.2 1.7 1.85 2.3
2012:01:00 2.16 0.7 1.2 1.7 1.85
2012:02:00 1.84 2.16 0.7 1.2 1.7
2012:03:00 3.2 1.84 2.16 0.7 1.2

Ta sẽ có:

 • FDI_1: Là độ trễ 1 kỳ
 • FDI_2: Là độ trễ 2 kỳ.
 • FDI_3: Là độ trễ 2 kỳ.
 • FDI_4: Là độ trễ 2 kỳ.

Có một lưu ý quan trọng là khi chúng ta sử dụng lag càng nhiều thì mất dữ liệu càng nhiều.

Và ngược lại với Lag là Lead.

Có thể bạn cũng thích

One thought on “LAG: Độ trễ dữ liệu thống kê trong kinh tế lượng

 1. Pingback: LAG: Độ trễ dữ liệu thống kê trong kinh tế lượng - Phân tích kinh doanh chuyên nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *